top of page

Про центр

Лунева.jpg

Луньова Ольга Валентинівна 

Завідуюча позашкільним центром 

НВО "Школа-ліцей №19"

   Позашкільний центр є осередком естетичного виховання учнів школи, виховання гуманіста, громадянина України, який формує всебічно розвинену гармонійну особистість школяра.

   Забезпечують навчально-виховний процес в Центрі  8 педагогічних працівників, які мають відповідну фахову освіту.

Урізноманітнена кількість гуртків та напрямків, дає можливість забезпечити навчання всіх бажаючих за обраним профілем. В Центрі організовано роботу 10 гуртків та  охоплено позашкільним вихованням більше 220 учнів закладу за такими напрямами:

  • художньо-естетичний;

  • декоративно-ужитковий;

  • інформаційно-технічний;

  • соціально-реалібітаційний.

   Навчально-виховний процес у позашкільному центрі здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, індивідуальне заняття, вікторина, конкурси, огляди, концерти, виховні заходи, виставки, репетиційні та оздоровчі збори, екскурсії, а також з використанням інших форм, передбачених Положенням центру.

Основні завдання навчально-виховного процесу в позашкільному центрі  направлені на:

  1. Створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті.

  2. Виявлення, розвиток і підтримку юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток творчих здібностей вихованців у різних видах мистецтва.

  3. Повну реалізацію навчальних планів і програм.

  4. Формування сприятливих для розвитку вихованців взаємовідносин в колективі. Формування культури поведінки та спілкування вихованців.

  5. Розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формування художньої компетентності, що реалізується через участь у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках тощо.

  6. Співпрацю з мистецькими установами, театрами, філармоніями, музеями щодо популяризації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, виховання школярів на культурно-історичних традиціях українського народу.

У період канікул позашкільний центр проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, а також до інших форм змістовного відпочинку: оздоровчо-екскурсійних поїздок, навчально-репетиційних зборів тощо.       

Діяльність керівників гуртків зоорієнтована на свободу педагогічної творчості, на пошук нових форм і методів навчання в тому числі методів самоосвіти, як найважливішого шляху до підвищення педагогічної й методичної майстерності, нових форм самовдосконалення, пошукової роботи.

Навчально-виховний процес у позашкільному центрі спрямований   на актуалізацію творчого потенціалу вихованців, їх життєвого досвіду, розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання художньо-педагогічних технологій (інтегровані, інтерактивні та ігрові). Саме, під час гурткових занять відбувається суб’єкт-суб’єктна взаємодія педагога з дітьми, яка ґрунтується на сюжетній та проблемній основі, що визначається віковими та індивідуальними особливостями учнів. 

З метою висвітлення результативності роботи гуртків позашкільного центру та організації змістовного дозвілля учнівської молоді в кінці навчального року в актовій залі навчального закладу проходять звітні концерти позашкільного центру для батьків, учнів та педагогічного колективу школи, на якому нагороджують переможців всіх конкурсів і чемпіонатів.

Вихованці гуртків позашкільного центру постійні учасники різноманітних позакласних заходів, концертів, тематичних свят. Це дає змогу здійснити організацію і проведення суспільно-масових заходів за основними  напрямками  виховної  роботи, традиційних шкільних заходів, державних, загальношкільних та календарних свят, конкурсів  і  фестивалів,

Учні ПЦ постійно здійснюють різні екскурсії, походи до мистецьких закладів і музеїв. Співпраця з мистецькими установами, театрами, філармонією, музеями, з дитячими та молодіжними громадськими організаціями з питань громадянського виховання; творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей і молоді сприяє забезпеченню освітньо-культурних потреб змістовного дозвілля позашкільників щодо популяризації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, відродження фольклорної спадщини, виховання школярів на культурно-історичних традиціях українського народу.

Невід’ємною частиною роботи керівників гуртків є робота з батьками гуртківців. Розмаїття форм роботи з батьками забезпечує успішність виховного процесу, адже від цього творчого тандему залежить успіх кожного вихованця, тому керівники гуртків проводять відкриті заняття для батьків, виступи на батьківських зборах, консультації та бесіди з батьками.

Педагогічний колектив позашкільного центру складається з яскравих творчих особистостей, високопрофесійних фахівців, які втілюють нові творчі ідеї та оригінальні задуми в навчально-виховний процес, працюють з великим творчим натхненням  і впевнено крокують до подальших нових творчих перемог, застосовуючи педагогічний досвід  і творчий експеримент.

 І як результат,  гуртки позашкільного центру мають високі  досягнення – це перемоги вихованців у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях і чемпіонатах, про що свідчать відповідні нагороди (грамоти, дипломи, подяки, медалі та кубки згідно наказів).

Наші принципи

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ  ПОЗАШКІЛЬНОГО ЦЕНТРУ:

     - Організація єдиного виховного простору, який  поєднує зовнішні та внутрішні умови виховання, атмосферу позашкільного життя, відношення між членами мікрогруп;

  - цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вихованця над підвищенням рівня творчих досягнень гуртківців відповідно до напрямку гуртка;

     - вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання дітей педагогічних інновацій педагогів-позашкільників області та України;

     - врахування педагогами принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

  - використання у роботі  гуртків інформаційних та інноваційних технологій.

  - створення умов для участі сімей вихованців у виховному процесі, підвищення активності батьківської громадськості, залучення батьківської громадськості до участі у спів управлінні виховної роботи;

 - виховання у гуртківців особистої гідності, поваги прав людини, патріотизму;

 - виховання  національної свідомості, любові до рідної землі, родини,  свого народу, держави.

 -  впровадження у практику нових форм масових заходів, в т. ч. дистанційних;

 - участь в  обласних, Всеукраїнських і Міжнародних масових заходах,  змаганнях тощо.

bottom of page